Dogodki

V petek, 10. marca 2023, je v St. Margareten im Rosental po dolgem premoru potekal gasilski dan okrožja Rosental.

Med častnimi gosti so bili deželni gasilski poveljnik LBD ing. Rudolf Robin in Helmut Ogris, župan občine St. tudi slovenski tovariši iz Tržiča.

Poveljnik gasilskega odseka ABI Karl Mikl in njegov namestnik HBI Peter Ogris sta se ozrla na zahteven, a uspešen čas. 1306 tovarišev iz 24. prostovoljnih gasilskih društev je v zadnjih treh letih kljub težkim razmeram opravilo preko 1700 akcij.

Poleg tega sta predsednik Gasilske zveze Tržič Matjaž Potočnik in poveljnik Gasilske zveze Tržič Jani Žlindra prejela priznanje gasilske zveze Dežele Koroške – bronasti križec za zasluge avstrijskega koroškega gasilstva.