PGD Križe

Kategorija: II. kategorije

Lokacija: Hladnikova ulica 2, 4294 Križe
e-pošta: info@pgd-krize.net
splet: http://www.pgd-krize.net
FB: https://www.facebook.com/gasilciKrize

predsednik: Gregor Kokalj, predsednik@pgd-krize.net
poveljnik: Gašper Kocijančič, poveljnik@pgd-krize.net

VOZILA:

  • GVM-1
  • GVC 16/25