Dogodki

Leto 2019 je leto jubilejev in obletnic organiziranega dela v gasilstvu. Pred kratkim smo praznovali 150 let organiziranega dela na slovenskem v Metliki, kjer je bilo ustanovljeno prvo gasilsko društvo. Praznovali smo 70 let Gasilske zveze Slovenije, pa 50 let gasilskega muzeja Branka Božiča in številne visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev. Danes smo se zbrali, da na svečan način proslavimo 10 let delovanja Gasilske zveze Gorenjske.
Seveda so se gorenjski gasilci že prej povezovali v različne oblike, kot so to narekovale potrebe, prilike, predvsem pa želje po boljšem delu predvsem na operativnem področju, saj je bila možnost nastanka požara velika, objekti večinoma leseni, opreme in znanja ni bilo, gorele pa so cele vasi. Povezave in pomoč drugim je bilo nujno tako v preteklosti, kot je nujno tudi danes, zaradi boljše organiziranosti in boljšega dela.
V letu 2009 je vseh 10 gorenjskih gasilskih zvez sprejelo sklep o ustanovitvi gasilske zveze, ki bi nadaljevala delo takratnega regijskega sveta gasilskih zvez Gorenjske v drugačni obliki. K tej odločitvi jih je vodila želja, da postane pravna oseba, ki omogoča drugačno delo, sodelovanje in poslovanje. Regijski svet je imenoval pripravljalni odbor, ki je pripravil vse potrebno, predvsem pa Statut, ter pogodbo med ustanovitelji. Ustanovni občni zbor je potekal 29. maja 2009 v dvorani Mestne občine Kranj, ki so se ga udeležili predstavniki vseh gorenjskih gasilskih zvez, predstavniki gorenjskih občin in takratni predsednik Gasilske zveze Slovenije tov. Anton Koren. Letos tako slavimo 10 letnico aktivnega delovanja Gasilske zveze Gorenjske.

Ob tej priložnosti je izšla tudi knjiga “10 let Gasilske zveze Gorenjske“, avtorja Jožeta Derlinka.

V torek, 5. novembra 2019, je bila v Kulturnem centru Tržič svečana akademija ob 10. obletnici Gasilske zveze Gorenjske. Poleg predstavnikov organov GZ Gorenjske in gostov iz sosednje Avstrije so se prireditve udeležili še minister za obrambo RS, g. Karl Erjavec, minister za notranje zadeve RS, g. Boštjan Poklukar, predsednik Gasilske zveze Slovenije, tov. Janko Cerkvenik, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, tov. Franci Petek, poslanka državnega zbora RS, ga. Mateja Udovč, predsednik GZG in podpredsednik GZS, tov. Jože Derlink in poveljnik GZG in član poveljstva GZS tov. Tomaž Vilfan.

Na začetku se je predstavil pevski zbor članic PGD Leše iz naše zveze, ki so nam zapele državno himno, nato pa so sledili govori gostov ter podelitve priznanj.

Priznanja gasilske zveze Gorenjske 3. stopnje so prejeli:

tov. Drago Stojc, tov. Janez Erman, tov. Jože Zima, tov. Brane Teran, tov. Jože Žlebir, tov. Marjan Dobnikar, tov. Metod Jamnik, tov. Pavel Žvan, tov. Rudi Zadnik, tov. Viljem Tomat, tov. Jožef Smole, tov. Milan Dubravac, tov. Tomaž Vilfan in tov. Jože Derlink

Priznanja gasilske zveze Gorenjske 1. stopnje so prejeli:

mag. Borut Sajovic, ga. Mateja Udovč, Herr Andreas Stroitz, Herr Gerfried Bürger, Herr Karl-Heinz Mikl, Herr Josef Meschik, Ing. Rudolf Robin, tov. Jože Klinar, g. Boštjan Poklukar, tov. Franci Petek, tov. Janko Cerkvenik in g. Karl Erjavec

Za zaključek so nam zaplesale še plesalke iz skupine Country Ritem, ki jo sestavljajo dekleta, pravzaprav veteranke, iz PGD Stražišče ter domačinke iz Tržiča.