Obvestila

Obveščamo vas, da bo od 1.7.2019 do 1.9.2019 med 00:00 in 24:00 zaradi izvajanja gradbenih del – izgradnja pločnika v naselju Senično (ob levem robu državne ceste R2-410) delna zapora občinskih kategoriziranih cest LC 428 161 (Senično – Sp. Veterno – delna zapora), JP 928 223 (Senično – namestitev začasne prometne signalizacije) in JP 928 231 (Senično – namestitev začasne prometne signalizacije).