V času epidemije se moramo gasilci tudi v primeru intervencij obnašati kolikor se le da samozaščitno in upoštevati priporočila oz. navodila NIJZ glede druženja v skupinah, kajti predvsem moramo najprej poskrbeti za svojo varnost, da bomo potem lahko pomagali drugim. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da neke dodatne zaščitne opreme (maske, očala, rokavice) v državi trenutno ni na razpolago in se moramo zanesti na tiste količine, ki jih imamo sami.  Glede na to nekaj navodil oz. priporočil pri izvajanju intervencij:

–          kdor se ne čuti zdravega ali je prehlajen ali ima celo znake morebitne okužbe naj ne pride na intervencijo oz. naj ostane doma

–          na intervencijah po potrebi uporabimo ustrezna osebna zaščitna sredstva, ki jih imamo na voljo (maske za enkratno uporabo, rokavice) in po potrebi skupno zaščitno opremo (IDA, zaščitni kombinezoni-tyvek, očala)

–          če gre za manjše intervencije, naj se le te udeleži ustrezno potrebno manjše število gasilcev

–          če se pri intervenciji izkaže, da je na kraj prišlo preveč gasilcev, naj jih na kraju ostane toliko kolikor je potrebno (oceni VI), ostali pa naj se vrnejo v gasilski dom

–          pri uporabi osebne zaščitne opreme za enkratno uporabo se obnašajmo racionalno, ker je ni na zalogi za dodatne nabave

–          po uporabi opreme poskrbimo za ustrezno čiščenje in po potrebi dezinfekcijo

–          v največji možni meri upoštevajmo splošna navodila in higienske ukrepe NIJZ (kašljanje, kihanje, umivanje, tesni stiki med ljudmi,…)

 

V kolikor bi kdo od gasilcev zbolel za korona virusom naj o tem takoj obvesti svojega poveljnika ta pa poveljnika GZ Tržič.

Obnašajmo se in delajmo z zdravo mero razuma in brez panike.