Dogodki

V nedeljo, 5.7.2020, je zagorelo v gospodarskem poslopju na naslovu Potarje 12, 4290 Tržič, kjer je bila manjša delavnica, hlev ter prostor za spravilo sena. Iz gospodarskega poslopja se je požar še pred prihodom prvih gasilskih enot razširil na drugo gospodarsko poslopje v katerem je bila žaga za izdelavo desk in drugih lesenih izdelkov, sušilnica lesa ter skladišče materiala., Obe gospodarski poslopji sta bili prekriti s sončno elektrarno. Zaradi močnega toplotnega sevanja je prišlo tudi že do požarnega preskoka na stanovanjski objekt, ki je od gospodarskega poslopja v katerem je prišlo do požara oddaljen cca 7 m.

Gasilske enote so prvi poziv o dogodku prejele ob 14:28 uri in sicer preko pozivnikov s sporočilom »GORI HIŠA IN HLEV – POTARJE 12.« Skladno z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot v občini Tržič so bile v prvem pozivu aktivirane enote: PGD Lom pod Storžičem (enota I. kategorije), ki je teritorialna enota, PGD Bistrica pri Tržiču (enota III. kategorije) kot osrednja enota, PGD Tržič (enota III. kategorije) in PGD Križe (enota II. kategorije).

Kraj dogodka je od domače teritorialne enote oddaljen 2 km, od ostalih treh enot pa cca 7 – 9 km, cesta pa večinoma dokaj ozka, strma in ovinkasta. Ob prihodu prvih enot na kraj je bil požar na obeh gospodarskih poslopjih že popolnoma razvit ostrešje na obeh gospodarskih poslopjih pa se je skupaj s sončno elektrarno že rušilo samo vase. Desno stran stanovanjske hiše so v mansardnem in strešnem delu zaradi močnega toplotnega sevanja že zajeli plameni.

Že med samo vožnjo na kraj dogodka sem iz mesta Tržič proti Potarjam videl velik oblak gostega črnega dima, ki se je valil iz gorečih gospodarskih poslopij, zato sem takoj, preko ReCO, ob 14:34 uri, aktiviral vsa ostala gasilska društva GZ Tržič in sicer: PGD Kovor (enota II. kategorije), PGD Podljubelj (enota I. kategorije), PGD Leše (enota I. kategorije), PGD Brezje pri Tržiču (enota I. kategorije) in PGD Jelendol-Dolina (enota I. kategorije) za pomoč pri gašenju in reševanju ter GARS Kranj za dobavo dodatne vode za gašenje.

Po prihodu na kraj dogodka ob 14:41 uri sem, ob odsotnosti poveljnika GZ Tržič, prevzel vodenje intervencije, naredil sem ogled kraja in že takoj uvidel, da gospodarskima poslopjema, ki sta se držala skupaj in pokrivala cca 610 m2 površine ni več pomoči ter se osredotočil na gašenje in varovanje stanovanjske stavbe velikosti cca 58 m2, ki je bila na vzhodni strani zaradi toplotnega sevanja že v plamenih. Takoj smo izvedli dva notranja napada za gašenje ostrešja in mansarde stanovanjskega objekta ter dva zunanja napada na gospodarsko poslopje za ohlajanje. Že preko ReCO sem bil obveščen, da lastnikov ni doma in da v objektih ni ljudi. Preko ReCO je bila aktivirana tudi enota NMP Tržič za nudenje pomoči v primeru poškodb gasilcem ter poveljnik CZ Tržič z namenom zagotovitve gradbene mehanizacije za pomoč pri prekopavanju gorečega materiala in kasnejšem odvažanju ter oskrbe gasilcev s hrano in pijačo.

V nadaljevanju je bila vzpostavljena sektorizacija kjer so bili trije sektorji namenjeni gašenju objektov z notranjimi in zunanjimi napadi, en sektor pa logistiki, kjer so skrbeli dobavo dodatne vode za gašenje in za polnjenje tlačnih posod. Goreči objekti se namreč nahajajo na odročnem kraju kjer ni hidrantnega omrežja, zato je bilo potrebno vodo dovažati z vozili AC in GVC. Za napajanje teh vozil je bil uporabljeno hidrantno omrežja v dolini, oddaljeno cca 4 km od požarišča.

Okrog 15:20 ure smo popolnoma pogasili požar na stanovanjskem objektu, v katerem je prišlo do uničenja dveh manjših sob v mansardi ter ¼ ostrešja. Ker ni bilo več nevarnosti ponovnega vžiga na stanovanjski hiši, smo se z vsemi silami osredotočili na gašenje gospodarskih poslopij, ki smo ju, v veliki večini, do 17:00 ure tudi pogasili. V nadaljevanju smo pričeli z razkopavanjem in ohlajevanjem tlečih gnezd. Od lastnikov smo izvedeli, da je bil v koči poleg gospodarskega poslopja zaprt pes, v hlevu pa se je nahajala ovčka, ki pa sta v požaru žal poginila. Preko poškodovanega ostrešja stanovanjske hiše smo kasneje namestili še zaščitno folijo. Ob 21:00 uri je bil opravljen še zadnji ogled požarišča s strani vodje intervencije in vodij sektorjev, kjer smo se odločili, da z intervencijo za ta dan zaključimo in vzpostavimo požarno stražo preko noči. Gasilske enote so se ob 22:30 uri vrnile v gasilske domove, požarno stražo pa je preko noči izvajala enota domačega PGD Lom pod Storžičem. Naslednji dan, ob 7. uri, smo ponovno opravili ogled in z nekaj gasilci dokončno prekopali in pogasili vse tleče dele tako, da so pristojne službe policije lahko opravile svoje delo. Za gasilske enote je bila intervencija zaključena ob 11:15.

Intervencija je bila zahtevna, saj je šlo za gašenje stanovanjske hiše in dveh gospodarskih poslopij v katerih so se nahajale velike količine gorljivega materiala, prekriti pa sta bili s sončno elektrarno. Gospodarski poslopji in stanovanjska hiša se nahajajo na odročnem delu vasi Potarje, kjer ni hidrantnega omrežja ali kakšnega večjega vodnega zajetja, cesta do tja pa je ozka, dokaj strma in zavita, zato je bila dobava vode močno otežena. Na zelo zahtevni intervenciji so se trije gasilci lažje poškodovali, eden je dobil manjšo opeklino, dva pa manjši ureznini. V obeh dneh je na sami intervenciji sodelovalo 124 gasilcev z 22 vozili iz 10 prostovoljnih gasilskih društev ter poklicne gasilske enote GARS Kranj. Od tega sta dve gasilski društvi, PGD Mavčiče in PGD Goriče iz GZMO Kranj, izvajali dežurstvo na GARS Kranj, zaradi odsotnosti gasilcev in vozil z vodo. Na intervenciji je bilo za gašenje porabljeno cca 190.000 litrov vode ter porabljenih 87 tlačnih posod IDA.

Intervencija se ocenjuje kot uspešno zaključena, saj nam je ob hitrem posredovanju ter dobri usposobljenosti in sodelovanju gasilskih enot uspelo rešiti stanovanjsko hišo, gospodarskima poslopjema pa žal ni bilo pomoči.

 

Vodja intervencije

Namestnik poveljnika GZ Tržič
Uroš Bodlaj, VGČ