Dogodki

V sredo 29.1.2020 je zagorelo v garaži stanovanjskega objekta na naslovu Hudo 2, Tržič. Iz garaže se je požar, še pred prihodom prvih gasilskih enot, razširil na sosednje gospodarsko poslopje in na stanovanjsko hišo.

Gasilske enote so prvi poziv o dogodku prejele ob 10:55 uri in sicer s sporočilom »gori v garaži hiše, Hudo 2«. Skladno z načrtom alarmiranja sta bili v prvem pozivu alarmirani enota PGD Kovor (enota II. kategorije) in osrednja enota PGD Bistrica pri Tržiču (enota III. kategorije). Ob prihodu prvih gasilcev na kraj je bil požar praktično že popolnoma razvit in je že zajel večji del strehe gospodarskega poslopja ter delno tudi streho na stanovanjski hiši. Že med vožnjo na kraj sta bili preko ReCO ob 11.05 uri alarmirani še enoti PGD Tržič (enote III. kategorije) in PGD Križe (enota II. kategorije) in sicer s sporočilom »gori gospodarsko poslopje, Hudo 2«. Z enoto PGD Križe sem bil alarmiran tudi namestnik poveljnika GZ Tržič. Po prihodu na kraj dogodka sem, ob odsotnosti poveljnika GZ Tržič, prevzel vodenje intervencije, že pred tem pa med vožnjo na kraj dogodka, preko ReCO, zahteval alarmiranje še vseh ostalih gasilskih enot v GZ Tržič, glede na to, da je bilo nad vasjo Hudo opaziti veliko količino gostega dima in upoštevajoč dejstvo, da je do požara prišlo v dopoldanskem času, ko je zaradi služb pričakovati manjši odziv gasilcev.

Ob prihodu na kraj požara, okrog 11:15 ure, sem od vodje PGD Bistrica pri Tržiču in PGD Kovor dobil informacije o obsegu požara in po izvedenem ogledu ugotovil, da gre za objekt dolg cca 55 m ter širok med 8 in 15 m, da je gospodarsko poslopje popolnoma v ognju, na stanovanjski hiši pa je že gorelo polovico podstrešnega dela. Oddaljenost sosednjih objektov (gospodarska poslopja in hiše) je bila minimalna, zato je obstajala velika nevarnost, da se požar razširi tudi na te objekte. Glede na razpoložljive sile in količine vode smo pričeli z obrambo sosednjih objektov in preprečili širitev požara na le-te. Med tem sem preko ReCO zahteval še pomoč gasilskih enot iz sosednje GZ Naklo (PGD Naklo – enota II. kategorije, PGD Podbrezje – enota I. kategorije in PGD Duplje – enota I. kategorije), poklicne enote GARS Kranj in enot iz GZ Radovljica (PGD Ljubno – enota II. kategorije in PGD Radovljica – enota IV. Kategorije). Vse enote so bile zaprošene za pomoč v moštvu in dodatnih količinah vode, GARS Kranj pa tudi za dostavo avto lestve.

V nadaljevanju so bili vzpostavljeni trije sektorji gašenja, kjer je bilo izvedeno gašenje požara, s postavitvijo zunanjih in notranjih napadov in en sektor za dobavo vode z GVC in AC. Vodo za gašenje smo dobili iz hidrantnega omrežja in dveh požarnih bazenov v neposredni bližini gorečih objektov. Poleg tega pa smo dodatno vodo dovažali še GVC in AC, ki so se z vodo napajale iz hidrantnega omrežja v Kovorju (oddaljenost cca 1 km??? od kraja požara).
Okrog 12:00 ure je bil požar toliko omejen, da ni bilo več nevarnosti širjenja na sosednje objekte (gospodarska poslopja in hiše). Ob 13.00 uri je bil aktiviran poveljnik občinskega štaba CZ Tržič z namenom, da poskrbi za oskrbo gasilcev s pijačo in hrano in zagotovi gradbeno mehanizacijo s katero si bomo pomagali pri prekopavanju gorečega materiala in odvažanju. Zaradi dima se je gašenje izvajalo z uporabo IDA, zato je bil gasilskim enotam GZ Tržič okrog 15.00 ure, ko se večina ljudi vrne iz službe, preko ReCO poslan dodaten poziv za pomoč gasilcev uporabnikov IDA. Hkrati smo vzpostavili tudi prevoz in polnjenje tlačnih posod v PGD Bistrica pri Tržiču in PGD Tržič.

Požar smo v večji meri pogasili do 17.00 ure, ko smo pričeli z razkopavanjem in ohlajanjem tlečih gnezd. Prekopavanje smo delno izvajali ročno, delno z mehanizacijo. Poleg tega smo ostanke pogorelega materiala s požarišča odvažali na komunalno deponijo. Hkrati smo postopoma odpuščali tudi gasilske enote.

Ob 20.00 uri je bil izveden pregled požarišča, kjer je bilo ugotovljeno, da obstaja še nekaj manjših žarišč, zato je bila preko noči organizirana požarna straža s strani domačega PGD Kovor. Vse ostale gasilske enote so z delom zaključile in se vrnile nazaj v svoje gasilske domove. Prav tako so z delom zaključili tudi delavci z gradbenimi stroji. Gasilci PGD Kovor so preko noči uspeli dokončno pogasiti še vsa preostala tleča gnezda. Naslednjega dne ob 7.00 uri zjutraj smo ponovno opravili ogled, kjer je bilo ugotovljeno, da je požar dokončno pogašen in da ni več nevarnosti za ponoven vžig.

Intervencija je bila zelo zahtevna, saj je šlo za gašenje polno razvitega požara na več strnjenih objektih v zelo strnjeno pozidanem delu naselja z oteženim dostopom do gorečih objektov. Kljub zahtevnosti se nobeden od gasilcev ni poškodoval. Na intervenciji je sodelovalo 185 gasilcev z 38 vozili iz 14 prostovoljnih gasilskih društev ter poklicne gasilske enote GARS Kranj. Poleg sodelujočih na sami intervenciji sta PGD Mavčiče in PGD Breg ob Savi iz GZMO Kranj izvajali dežurstvo na GARS Kranj zaradi odsotnosti vozil z vodo. Na intervenciji je bilo za gašenje porabljeno cca 230.000 litrov vode ter 150 tlačnih posod IDA.

 

Namestnik poveljnika
GZ Tržič
Uroš Bodlaj