Dogodki

GZ Tržič pripravlja organizacijo tečaja za STROJNIKA.

Gasilci pri svojem delu gašenja in reševanja v primeru požarov in drugih uporabljamo zahtevno tehniko in opremo, katere rokovanje zahteva usposobljenega in izkušenega strojnika. Zato je gasilce potrebno dodatno usposobiti za opravljanje nalog strojnika, ki bo upravljal z zahtevno tehniko in opremo.

Udeleženci se boste seznanili z:

• z gasilskim orodjem in opremo
• z osnovami strojništva
• z motornimi brizgalnami
• s hidravličnim orodjem
• s pnevmatskim orodjem
• z elektroagregati in napravami za razsvetljevanje
• z osnovami vzdrževanja gasilskih vozil

Pogoj za pristop k tečaju je čin gasilec.

Tečaj obsega 17 ur predavanj in 28 ur vaj.

Teoretični del:

• Osnove aerostatike
• Osnove hidromehanike
• Opis gasilskega orodja in opreme
• Motorne brizgalne
• Črpalke
• Črpalke za nevarne snovi
• Elektroagregati in električno orodje
• Hidravlične črpalke za pogon hidravličnih orodij
• Pnevmatske naprave
• Princip delovanja in osnove vzdrževanja motorjev z notranjim zgorevanjem
• Gasilska vozila
• Praktične vaje

Praktični del:

Praktične vaje tehničnega reševanja na poligonu.

Začetek tečaja je predviden v torek, 7. maja 2019.

Tečaj bo potekal v gasilskem domu v Bistrici pri Tržiču in sicer ob torkih in četrtkih zvečer od 17. ure dalje, vaje se bodo izvedle v dogovoru s tečajniki.

Predviden urnik: Urnik_Strojnik_GZ_Trzic_2019

Prijavite se pri poveljniku vašega društva!