Dogodki

V organizaciji naše gasilske zveze je v času od 12. marca do 11. aprila 2019 potekalo izobraževanje za pridobitev čina gasilec pripravnik.

V 29 urah teorije so spoznali organizacijo gasilstva, vozila in opremo, osebnost gasilca, požarno preventivo, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečani ter prvo pomoč, 5 ur pa je bilo namenjenih praktičnim vajam.

Tečaja se je skupno udeležilo 46, uspešno pa ga je zaključilo 41 kandidatov iz 8 gasilskih društev. Zaključno dejanje tečaja je potekalo v sredo, 19. junija, kjer so tečajniki prejeli priznanja in čine ter se podružili ob pogostitvi.

Vsem skupaj iskreno čestitamo!